Đất
Bảo tàng đất Việt Nam
Bảo tàng đất trưng bày 64 mẫu đất nguyên khối của các loại đất chính của Việt Nam kèm theo đó là các thông tin về bản đồ, sơ đồ vị trí, kết quả phân tích đất. Bảo tàng còn trưng bày 28 mẫu khoáng vật các loại trên toàn quốc.