Phân bón
Giá thể TN.1 trồng rau sạch
Giá thể trồng rau sạch chất lượng và an toàn của Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa, sử dụng để trồng rau sạch, với thành phần chất giữ ẩm cùng những khoáng chất thiết yếu giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh
Phân hữu cơ vi sinh vật chức năng
Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất và kinh doanh theo quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008
Phân bón Trung vi lượng NUMIC
NUMIC là loại phân bón chứa các chất trung và vi lượng, do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên sản xuất.
Phân Hữu cơ sinh học PB 05
Theo Thông tư số 62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.