Cơ sở dữ liệu KHCN
Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân
Chế phẩm hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân; Phân hữu cơ hỗn hợp vi sinh vật cố định nitơ, phân giải lân (Quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008, cho phép sản xuất và kinh doanh)
Giá thể TN.1 trồng rau sạch
Giá thể trồng rau sạch chất lượng và an toàn của Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa, sử dụng để trồng rau sạch, với thành phần chất giữ ẩm cùng những khoáng chất thiết yếu giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh
Phân hữu cơ vi sinh vật chức năng
Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất và kinh doanh theo quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008
Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất
Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1198 theo Quyết định số 45879/QĐ-SHTT, ngày 5/8/2014
1 2 3 
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị