Cơ sở dữ liệu KHCN
Phân bón Trung vi lượng NUMIC
NUMIC là loại phân bón chứa các chất trung và vi lượng, do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên sản xuất.
Chế phẩm VSV chức năng cho ngô
Chế phẩm do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sản xuất
Phân Hữu cơ sinh học PB 05
Theo Thông tư số 62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.
Giá thể nền Hữu cơ GT-05
Theo Thông tư số 62//2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009 về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.
Phân bón đa lượng Thế kỷ KOM
Phân bón Thế kỷ KOM sản phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên phát triển
1 2 3