Trước 2005
Tên đề tài/ dự ánChủ nhiệmĐơn vịNội Dung
Xây dựng bổ sung hệ phân loại đất Việt Nam áp dụng cho lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn. TS. Hồ Quang Đức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa