Từ 2005 đến 2010
Tên đề tài/ dự ánChủ nhiệmĐơn vịNội Dung
Nghiên cứu thực trạng đất phèn và đất mặn ở ĐBSCL và ĐBSH sau 30 năm khai thác sử dụng. TS. Hồ Quang Đức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Đánh giá thực trạng đất mặn và đất phèn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. - Đánh giá diễn biến và xu thế biến động của đất mặn và đất phèn qua 30 năm khai thác sử dụng. - Đánh giá các cơ cấu sử dụng đất trên đất mặn và đất phèn. Từ đó đề xuất các mô hình sử dụng đất có hiệu quả.
Nghiên cứu sử dụng phân bón trung - vi lượng để nâng cao năng suất và phẩm chất của một số loại nông sản có giá trị hàng hóa cao ở Việt Nam. TS. Nguyễn Văn Chiến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu quy trình canh tác hướng tới năng suất kinh tế tối đa đối với một số cây trồng chính (lúa, ngô). TS. Nguyễn Công Vinh Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng nông sản và cải thiện độ phì nhiêu của đất. TS. Trần Thị Tâm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng cho một số loại cây trồng trong nhà lưới theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam. TS. Cao Kỳ Sơn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng ươm giống cây công nghiệp, cây ăn quả theo hướng công nghiệp. TS. Cao Kỳ Sơn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu tuyển chọn thực vật, vi sinh vật có khả năng hấp thu, chuyển hóa kim loại nặng để xử lý đất nông nghiệp bị ô nhiễm TS. Lê Như Kiểu Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Thu thập, nghiên cứu và đánh giá một số thực vật bản địa, vi sinh vật có khả năng hấp thụ, chuyển hoá kim loại năng để từ đó tuyển chọn thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng cao nhất phục vụ công tác cải tạo vùng đất bị ô nhiễm.
Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh phế thải chăn nuôi TS. Bùi Huy Hiền Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Tạo ra chế phẩm vi sinh vật và công nghệ xử lý có hiệu quả phế thải chăn nuôi cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm qui mô tập trung.