Cơ sở dữ liệu KHCN
Tên đề tài/ dự ánChủ nhiệmĐơn vịNội Dung
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam TS. Trần Minh Tiến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp cho vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam.
Xây dựng bổ sung hệ phân loại đất Việt Nam áp dụng cho lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn. TS. Hồ Quang Đức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu thực trạng đất phèn và đất mặn ở ĐBSCL và ĐBSH sau 30 năm khai thác sử dụng. TS. Hồ Quang Đức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Đánh giá thực trạng đất mặn và đất phèn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. - Đánh giá diễn biến và xu thế biến động của đất mặn và đất phèn qua 30 năm khai thác sử dụng. - Đánh giá các cơ cấu sử dụng đất trên đất mặn và đất phèn. Từ đó đề xuất các mô hình sử dụng đất có hiệu quả.
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp sử dụng hợp lý đất xám bạc màu ở miền Bắc Việt Nam. PGS.TS. Hồ Quang Đức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Đánh giá được thực trạng số lượng, chất lượng và xác định được giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý đất xám bạc màu ở miền Bắc nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân góp phần đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ môi trường
Nghiên cứu sử dụng phân bón trung - vi lượng để nâng cao năng suất và phẩm chất của một số loại nông sản có giá trị hàng hóa cao ở Việt Nam. TS. Nguyễn Văn Chiến Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu quy trình canh tác hướng tới năng suất kinh tế tối đa đối với một số cây trồng chính (lúa, ngô). TS. Nguyễn Công Vinh Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng nông sản và cải thiện độ phì nhiêu của đất. TS. Trần Thị Tâm Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng cho một số loại cây trồng trong nhà lưới theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện Việt Nam. TS. Cao Kỳ Sơn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng ươm giống cây công nghiệp, cây ăn quả theo hướng công nghiệp. TS. Cao Kỳ Sơn Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nghiên cứu xác định yếu tố hạn chế của độ phì nhiêu đất trồng lúa ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Xác định được yếu tố hạn chế (YTHC) độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ (KHCN) khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
1 2 3 4 5 6 7