Phòng nghiệp vụ
Phòng Tổ chức Hành chính
Chức năng:Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong công tác Tổ chức, cán bộ; quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.
Chi tiết...

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Chức năng:Tha mưu, giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật.
Chi tiết...

Phòng Tài chính Kế Toán
Chức năng:Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch tài chính, kế toán; quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo đúng quy định của pháp luật. 
Chi tiết...
treatment of gonorrhea phuckedporn.com picture of std
adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny click sex ed stories
rite aid sales how to coupon at rite aid rite aid rewards card
sumatriptan patch sumatriptan patch sumatriptan patch
venlafaxine bluefish venlafaxine fk venlafaxine
zithromax saft zithromax uk zithromax
diprosone psoriasis diprosone et grossesse diprosone et grossesse
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị