Bộ môn nghiên cứu
Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất
Chức năng: Nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực phát sinh học đất, phân loại đất và xây dựng các loại bản đồ về đất.  
Nhiệm vụ: 
 Bộ môn Sử dụng đất
Chức năng: Nghiên cứu khoa học, công nghệ về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất.
Nhiệm vụ: 
Bộ môn Vi sinh vật
Chức năng: Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
Nhiệm vụ: 
Bộ môn Kinh tế sử dụng đất và phân bón
Chức năng: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển bền vững và có hiệu quả về đất, phân bón, cây trồng, nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất, phân bón.
Nhiệm vụ:
Phòng Phân tích Trung tâm
Chức năng: nghiên cứu các phương pháp phân tích đất, nước, phân bón và cây trồng. Kiểm nghiệm chất lượng đất, nước, phân bón và nông sản.
Nhiệm vụ:
read open
website link wife cheated on me
treatments of aids site symptoms of hiv aids in men
why do wife cheat on husband looking for affair unfaithful spouse
all wives cheat reasons wives cheat on their husbands dating a married man
why did i cheat on my husband would my husband cheat i cheated on my husband with my ex
coupons for prescription medications click free discount prescription cards
viagra 2016 coupon drug coupons prescription drug discount cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis coupons printable link lilly cialis coupons
viagra viagra viagra
sildenafil teva 100 mg celticcodingsolutions.com sildenafil teva 100 mg
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị