Sách điện tử
Tìm kiếm sách
Tên sách:
 • Tên sách: Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 7, Kinh tế
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Nông nghiệp Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Tên sách: Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 1, Trồng trọt bảo vệ thực
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ:
 • Tên sách: Khoa học công nghệ và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 2, Chăn nuôi thú y / Bộ nông nghiệp
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ:
 • Tên sách: Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 3, Đất phân bón / Bộ Nông
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ:
 • Tên sách: Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 6, Thủy lợi
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ:
 • Tên sách: Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 4, Cơ điện nông nghiệp
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ:
 • Tên sách: Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. Tập 5, Lâm nghiệp
  Mã phân loại: Tác giả:
  Nơi xuất bản: Năm xuất bản:
  Nhà xuất bản: Số trang:
  Khổ sách: Ngôn ngữ:
 • Tên sách: Cây có củ và kỹ thuật thâm canh (Quyển 1 - Cây khoai lang)
  Mã phân loại: Tác giả: Phan Hải Đăng
  Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 1998
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Số trang: 20
  Khổ sách: A4 Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Tên sách: Các giống lạc, đậu đỗ, rau quả và cây ăn củ mới
  Mã phân loại: Tác giả: Nguyễn Minh Anh
  Nơi xuất bản: Hà Nội Năm xuất bản: 2001
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Số trang: 90
  Khổ sách: A4 Ngôn ngữ: Tiếng Việt