Bài báo khoa học
Tìm kiếm bài báo khoa học
Tên bài báo khoa học:

Tên bài báoTác giảTạp chíNăm xuất bảnNgôn ngữTải về
Study on Supplying Zinc to Coffee on Basaltic Soil in Dak Lak Province of Vietnam
Lượt xem: 89
Trình Cong Tu Top 10 Contributions on Agri and Aquaculture, Publisher: Avid Science, 2018. 2-14 2018 Tiếng Anh Liên hệ
Effect of Polyhalite on Tea Productivity and Quality on Basaltic Soil in Lam Dong, Vietnam
Lượt xem: 86
Trình Cong Tu International Journal of Science and Research (ISI), 2018. DOI: 10.21275/ART20179475, 9(1): 832-834 2018 Tiếng Việt Liên hệ
Water Soluble NPK Fertilizer and Effect of Fertigation Technique on Yield of Tomato and Black pepper in Vietnam
Lượt xem: 92
NgDuy Phương,NgQuang Hải,Vũ Đình Hoàn Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Smart Use of Fertilizer for environmentally friendly agriculture” Tại Đài Loan. Trang 66-73 2018 Tiếng Anh Liên hệ
Polyhalite Effects on Black Pepper ( Piper nigrum L.) Yield and Quality in the Central Highlands of Vietnam
Lượt xem: 90
Tran Minh Tien, Tran T Minh Thu, Ho Cong Truc,.. e-ifc (Electronic International Fertilizer Correspondent ) No. 54, September 2018 2018 Tiếng Anh Liên hệ
Crop nutrition for Vietnamese Robusta Coffee
Lượt xem: 92
Tassilo Tiemann,Tin Maung Aye,NgDuc Dung,Tr M Tien Better Crops/Vol.102(2018.No3) 2018 Tiếng Anh Liên hệ
So sánh suy giảm năng suất sinh khối gây ra do con người tại các nước vùng hạ lưu sông Mê Kông sử dụng dữ liệu NDVI từ nguồn NOAA AVHRR và Terra MODIS.
Lượt xem: 86
Vũ Mạnh Quyết, Ng Dân Trí, Trần T Minh Thu,.. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2018 “Hướng tới đô thị thông minh”, 26-27/10/2018, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM. 2018 Tiếng Việt Liên hệ
Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của phân bón hòa tan NPK hàm lượng cao đến năng suất và chất lượng thanh long tại Bình Thuận
Lượt xem: 93
Ng Quang Hải, Ng Duy Phương, Ng Thu Hoài Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vất giai đoạn 2013-2018. Trang 425-430. 2018 Tiếng Việt Liên hệ
Tính chất, chất lượng đặc thù của sâm củ và điều kiện tự nhiên vùng trồng sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum
Lượt xem: 88
Lương Đức Toàn Kỷ yếu hội nghị Quốc gia: Đầu tư, phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác (8/2018) 2018 Tiếng Việt Liên hệ
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, điều kiện hảo khí và yếm khí đến khả năng phát thải khí CH4 và CO2 từ vật liệu hữu cơ trong đất
Lượt xem: 92
Đỗ Duy Phái Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 12/ 2018 2018 Tiếng Việt Liên hệ
Quản lý xói mòn đất trên quy mô lưu vực: Kết quả nghiên cứu dài hạn ảnh hưởng của sử dụng đất đến dòng chảy và xói mòn đất tại lưu vực Đồng cao
Lượt xem: 89
Phạm Đình Rĩnh, Trần Đức Toàn, Ng Duy Phương,.. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 12/ 2018 2018 Tiếng Việt Liên hệ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...