Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp che phủ và liều lượng phân bón thích hợp đến năng suất cây lạc xuân trên đất 1 vụ xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Phạm Đình Rĩnh
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2011
Người hướng dẫn: TS. Trần Đức Toàn
Văn bản đính kèm: Liên hệ