Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Nghiên cứu hoá học kali của đất phát triển trên đá bazan tỉnh Đắc Nông.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Lương Thị Loan
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2008
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành
Văn bản đính kèm: Liên hệ