Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Phân bố nấm rễ cộng sinh (Arbucular Mycorhiza Fungi) trong đất trồng chè ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Nguyễn Viết Hiệp
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2008
Người hướng dẫn:
Văn bản đính kèm: Liên hệ