Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất đất và năng suất, chất lượng mía tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Bùi Hữu Đông
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2011
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Quang Đức
Văn bản đính kèm: Liên hệ