Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến lý, hóa tính đất và năng suất lúa, ngô trên đất phù sa sông Hồng và đất xám bạc màu.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Hoàng Ngọc Thuận
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2012
Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Tâm, PGS.TS. Nguyễn Như Hà
Văn bản đính kèm: Liên hệ
Media
Hội thảo sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi theo chuỗi giá trị