Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Nghiên cứu sự biến động đất mặn, đất phèn tỉnh Thái Bình và đề xuất hướng sử dụng có hiệu quả.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Nguyễn Văn Đạo
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2012
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ, PGS.TS. Hồ Quang Đức
Văn bản đính kèm: Liên hệ