Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Quantifying organic carbon fluxes from upland peat.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Đỗ Duy Phái
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2012
Người hướng dẫn:
Văn bản đính kèm: Liên hệ