Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Nghiên cứu cân bằng dinh dưỡng kali cho mía đồi vùng Lam Sơn, Thanh Hóa.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2014
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ, TS. Trần Công Hạnh
Văn bản đính kèm: Liên hệ