Luận án - Luận văn chi tiết
Tên luận án/luận văn: Nghiên cứu, tuyển chọn vi khuẩn đối kháng chống Ralstonia Solanacearum gây bệnh héo xanh cây trồng.
Nội dung:
Chuyên Ngành: Thổ nhưỡng nông hóa
Tác giả: Lê Thanh Thủy
Cơ sở đào tạo: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Năm bảo vệ: 2015
Người hướng dẫn:
Văn bản đính kèm: Liên hệ