Tin tức nội bộ
Hội nghị Viên chức và người lao động 2018
Ngày 22/01/2018, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức “HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018" tại Hội trường lớn. Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo Viện, Ban chấp hành công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Viện.
Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo 2 Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng đất
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa xin ý kiến đóng góp cho 2 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về chất lượng đất
Hội nghị Viên chức và người lao động 2019
Ngày 21/01/2019, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức “HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019" tại Hội trường lớn. Hội nghị đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo Viện, Ban chấp hành công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Viện.
Hội nghị Khoa học năm 2019 của Bộ môn Phát sinh học và Phân loại đất
Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Phòng Khoa học & HTQT phối hợp với Bộ môn Phát sinh học & Phân loại đất tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2019 của Bộ môn Phát sinh học & Phân loại đất. 5 báo cáo khoa học tiêu biểu của Bộ môn đã được trình bày tại Hội nghị lần này.
Giao lưu bóng đá mini
Để tăng tình đoàn kết hữu nghị giữa các đợn vị, chiều ngày 23/5/2019, Đoàn Thanh niên Viện Thổ nhưỡng nông hóa đã kết hợp với một số đơn vị tổ chức buổi giao lưu bóng đá mini.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13