Tin tức nội bộ
Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng (28/07/2009)
Để thiết thực chào mừng 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28/7/1929 – 28/7/2009 và chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp VN và Công đoàn NN và PTNT Việt Nam phát động.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13