Tin tức nội bộ
43% khí nhà kính từ hoạt động nông nghiệp
ĐẤT VIỆT - Lượng phát thải từ hoạt động nông nghiệp mỗi năm tương đương 65 triệu tấn CO2, chiếm trên 43% tổng lượng khí nhà kính của cả nước. Nguồn phát thải chủ yếu là từ canh tác lúa nước, đốt phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi. Dự báo lượng khí thải đến năm 2030 sẽ tiếp tục tăng lên gần 30%.
Chương trình Hành trình xanh (Go green) trên VTV1 - Chuyên mục “Làm phân bón từ thân, lá cây ngô”
Sau mỗi vụ thu hoạch, cây ngô để lại trên đồng ruộng một khối lượng lớn phế phụ phẩm (7 tấn/ha). Các phụ phẩm từ sản xuất ngô (thân, lá, …) hiện chưa được sử dụng một cách có hiệu quả; phần lớn nông dân vẫn đốt bỏ ngay trên đồng ruộng. Điều này không những gây lãng phí mà còn gây ô nhiễm môi trường.
10 đột phá khoa học năm 2011
Sau hơn 7 năm du hành trong không gian, tàu thăm dò Hayabusa đã đáp thành công xuống tiểu hành tinh 25143 Itokawa có kích thước hơn 200m và mang về Trái đất những mẫu vật chất vô giá thu được từ bề mặt tiểu hành tinh hình củ khoai tây này. Đây là lần đầu tiên loài người trực tiếp có trong tay mẫu vật chất từ một tiểu hành tinh trong Hệ Mặt trời. Trước đây, các nhà du hành vũ trụ Mỹ đã đặt chân lên Mặt trăng và mang về hàng trăm kg đất đá của chị Hằng.
Suy nghĩ về đổi mới cơ chế quản lý khoa học
Từ trước đến nay KHCN nước ta đóng góp vào thành tựu phát triển của đất nước còn rất khiêm tốn do các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia thường là bài toán ngược, làm chậm, không có tầm nhìn. Do thiếu “nhạc trưởng” tầm cỡ, đủ tâm và tầm chỉ huy dàn nhạc chung cho nên các ngành, các cấp thường xây dựng chiến lược phát triển theo tư duy nhiệm kỳ và mạnh ai nấy làm.
Seminar MSEC lần thứ 5 với chuyên đề: Canh tác Nông nghiệp
Nghiên cứu tác động của che phủ thực vât (DMC) đến xói mòn đòi hỏi một phương pháp luận và những vật liệu nghiên cứu phù hợp. Thí nghiệm này được tiến hành trong 3 năm với mục đích đo đếm mức ảnh hưởng của che phủ DMC đến tốc độ xói mòn và dòng chảy mặt ở mô hình canh tác ngô kết hợp trồng cỏ stylo so với mô hình canh tác ngô truyền thống của người nông dân địa phương trên đất dốc. Thí nghiệm năm đầu tiên
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33