Thông Tin Chi Tiết
Phân hữu cơ vi sinh vật chức năng
(Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất và kinh doanh theo quyết định số: 59/2008/QĐ-BNN, ngày 9 tháng 5 năm 2008.)
Thành phần: hàm lượng hữu cơ: 15% ; N-P2O5hh-K2O: 1-1-1; VSV cố định nitơ: 1x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 1x106 CFU/g; VSV ức chế VSV gây bệnh vùng rễ: 1x106 CFU/g.
Sản phẩm được sử dụng cho tất cả các đối tượng cây trồng khác nhau: Cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lương thực, thực phẩm, rau, v.v… Sản phẩm có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng; cải thiện,  nâng cao sức khoẻ của đất trồng; Sử dụng thay thế phân chuồng; tiết kiệm 10-15% phân urê, lân; hạn chế bệnh vùng rễ do vi sinh vật gây nên và tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.
website all wife cheat married men cheat with men
girlfriend cheated on me while drunk nexwebsites.com has my girlfriend cheated on me
fluconazole 50mg deltasone 20mg zithromax 250mg
coupons for prescription medications click free discount prescription cards
prijs viagra bij apotheek viagra pillen kruidvat erectiepillen zonder voorschrift bij apotheek
coupons for drugs prostudiousa.com free discount prescription card
niacin tablete movidafm.net niacin vitamin b3
zithromax saft read zithromax
diprosone psoriasis darkwoodsdojo.com diprosone et grossesse
cialis savings and coupons iscsi.com prescription drugs discount cards