Văn bản viện

Số Văn bảnTên văn bảnTải về
220/TB-TNNH Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Phân tích lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật của mẫu nông sản và mẫu đất năm 2015 - Thuộc đề tài: Đánh giá thực trạng mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và xác định ảnh hưởng của đất, nước tưới đến mức độ an toàn nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Dowload
1