Văn bản cấp trên
Tên văn bản: Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số, ký hiệu văn bản: 42/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ: Thủ tướng
Trích yếu: Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Văn bản đính kèm: Dowload