Văn bản cấp trên
Tên văn bản: Nghị định số 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 65/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ: Thủ tướng
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Văn bản đính kèm: Dowload