Văn bản cấp trên
Tên văn bản: Nghị định của Chính phủ về Quản lý phân bón
Số, ký hiệu văn bản: 202/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ: Thủ tướng
Trích yếu: Nghị định này quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón; quản lý chất lượng, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đặt tên phân bón; trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón
Văn bản đính kèm: Dowload