Văn bản cấp trên
Tên văn bản: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Số, ký hiệu văn bản: Số: 08/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ: Thủ tướng
Trích yếu: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: Dowload