Văn bản cấp trên
Tên văn bản: Luật KH&CN
Số, ký hiệu văn bản: Luật số: 29/2013/QH13
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Chức vụ: Chủ tịch Quốc Hội
Trích yếu: Luật hoạt động khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: Dowload