Văn bản cấp trên
Tên văn bản: Quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Số, ký hiệu văn bản: Số: 11/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ: Thứ trưởng
Trích yếu: Quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: Dowload