Văn bản viện
Tên văn bản: Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Phân tích lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật của mẫu nông sản và mẫu đất năm 2015 - Thuộc đề tài: Đánh giá thực trạng mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và xác định ảnh hưởng của đất, nước tưới đến mức độ an toàn nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số, ký hiệu văn bản: 220/TB-TNNH
Cơ quan ban hành: Viện Thổ nhưỡng nông hóa
Người ký: Nguyễn Xuân Lai
Chức vụ: Viện trưởng
Trích yếu: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Phân tích lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật của mẫu nông sản và mẫu đất năm 2015 - Thuộc đề tài: Đánh giá thực trạng mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản và xác định ảnh hưởng của đất, nước tưới đến mức độ an toàn nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Văn bản đính kèm: Dowload