Quy chế và biểu mâu KHCN
Tên văn bản: Các biểu mẫu đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư và hợp tác quốc tế
Số, ký hiệu văn bản: Biểu mẫu đề tài cấp Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Người ký:
Chức vụ:
Trích yếu: Quy định về thuyết minh, dự toán, hợp đồng, đánh giá các đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư và hợp tác quốc tế
Văn bản đính kèm: Dowload