Quy chế và biểu mâu KHCN
Tên văn bản: Biểu mẫu quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản: Biểu mẫu đề tài theo QĐ 36/BNN
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Người ký:
Chức vụ:
Trích yếu: Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản đính kèm: Dowload