Sách

Trang chủ

Chi tiết

Cây đậu xanh - Chọn giống và kỹ thuật trồng

Hà Nội

2019

NXB Nông nghiệp

Vũ Ngọc Thắng (chủ biên), Trần Anh Tuấn, Phạm Tuấn Anh, Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đức Huy, Vũ Ngọc Lan

145x202

Tiếng Việt

128