Tin Tức

Trang chủ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

08-03-2018 Lượt xem: 16

Sáng ngày 22/1/2018, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và TS. Nguyễn Xuân Lai, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện TNNH cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện, Giám đốc các Trung tâm, Lãnh đạo các đơn vị trong Viện, Ban chấp hành các đoàn thể, các cán bộ chủ chốt của Viện.
 
Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội nói chung và của Viện nói riêng mặc dù đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Viện phải triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dự báo năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các đề tài/dự án đều bị cắt giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nghiên cứu khoa học của Viện. Hội nghị tổng kết Viện TNNH có nhiệm vụ đánh giá những mặt đã làm được của năm 2017, những hạn chế cần phải khắc phục, đề ra những chủ trương, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

Đồng chí Lê Như Kiểu, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác Tổ chức Cán bộ, Hành chính quản trị và Công tác Tài chính Kế toán 

Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng, hội nghị đã nghe các báo cáo: 1) Tổng kết công tác Tổ chức Cán bộ, Hành chính quản trị và Công tác Tài chính Kế toán do đồng chí Lê Như Kiểu, Phó Viện trưởng trình bày, 2) tổng kết công tác Nghiên cứu Khoa học trong nước do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng trình bày và 3) tổng kết công tác Hợp tác quốc tế do đồng chí Trần Minh Tiến, Phó Viện trưởng trình bày. Các báo cáo đã trình bày chi tiết các kết quả hoạt động của Viện trong năm 2017, nêu ra những khó khăn và thuận lợi, đồng thời chỉ ra phương hướng khắc phục và triển khai kế hoạch năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu Khoa học trong nước
 
Hội nghị cũng đã nhận được sự đóng góp ý kiến của các đại biểu, các trao đổi trong hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào đoàn thể khác trong năm vừa qua.
Đồng chí Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện KHNN Việt Nam đóng góp ý kiến cho hội nghị

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lai, Viện trưởng đã nhấn mạnh: năm 2017 là năm Viện TNNH đã có những thành công nhất định, nhiều hoạt động đã triển khai tốt. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể cán bộ viên chức Viện phát huy các kết quả đã đạt được năm 2017, tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch năm 2018 để xứng đáng là Viện đầu ngành của Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu đất, phân bón và vi sinh vật.

Tin tức liên quan

Không có thông tin dữ liệu