Sản phẩm

Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất

Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1198 theo Quyết định số 45879/QĐ-SHTT, ngày 5/8/2014) Thành phần: Chứa vi sinh vật có khả năng cố định nitơ (Azotobacter chroococcum/Bradyrhizobium japonicum

Chế phẩm VSV chức năng cho ngô

Chế phẩm do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa sản xuất

Chế phẩm vi sinh vật Compost Maker

Theo Quyết định số 2421/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/8/2004 của BNN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng trong sản xuất

Giá thể TN.1 trồng rau sạch

Giá thể trồng rau sạch chất lượng và an toàn của Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa, sử dụng để trồng rau sạch, với thành phần chất giữ ẩm cùng những khoáng chất thiết yếu giúp cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh

Phân bón Trung vi lượng NUMIC

NUMIC là loại phân bón chứa các chất trung và vi lượng, do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên sản xuất.