Sự kiện

Home

Hội thảo Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai và tài nguyên thiên nhiên

01-08-2019 07:16:00 22
Ngày 4/6/2019, Hội thảo "Ứng dụng GIS và Viễn thám đánh giá thoái hóa đất đai và tài nguyên thiên nhiên" đã được tổ chức tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.
Xem thêmicon_next.gif

Hội thảo “Triển vọng và những kiến thức cần thiết trong nâng cao hàm lượng hữu cơ trong đất tại Việt Nam"

01-08-2019 07:24:00 14
Ngày 5/7/2019, Viện TNNH phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp tổ chức Hội thảo về "Triển vọng và những kiến thức cần thiết trong nâng cao hàm lượng hữu cơ trong đất tại Việt Nam"
Xem thêmicon_next.gif

Hội nghị tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ

03-08-2019 03:04:00 16
Hội nghị nhằm mục đích giới thiệu với bà con nông dân chế phẩm vi sinh vật xử lý nhanh rơm rạ thành phân hữu cơ, hiệu quả và tầm quan trọng của việc xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp nói chung và rơm rạ nói riêng thành phân bón hữu cơ trong canh tác nông nghiệp giai đoạn hiện nay
Xem thêmicon_next.gif

Vụ KH-CN-MT kiểm tra đề tài/dự án thuộc CT nghiên cứu sinh kế vùng cao (ULRP)

03-08-2019 03:06:00 13
Trong khuôn khổ chương trình kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài/dự án KHCN thuộc Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao (ULRP) (nằm trong chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT, ARD-SPS) tại Lai Châu và Lào Cai
Xem thêmicon_next.gif