Văn bản / Văn bản cấp trên

Văn bản

Số văn bản Tên văn bản Tải về
Số:
08/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ Download
Số:
29/2013/QH13
Luật KH&CN Download
Số:
11/2014/NĐ-CP
Quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Download
Số:
202/2013/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ về Quản lý phân bón Download
Số:
42/2012/NĐ-CP
Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Download
Số:
Biểu mẫu đề tài theo QĐ 36/BNN
Biểu mẫu quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
Số:
Biểu mẫu đề tài cấp Nhà nước
Các biểu mẫu đề tài NCKH cấp nhà nước, nghị định thư và hợp tác quốc tế Download