Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá Bazan (N2-Q1), Đắc Lắc

05-11-2020 Lượt xem: 307

Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1)
Địa điểm lấy mẫu: Đắc Lắc
Hình ảnh: