Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá Bazan (N2-Q1), Nghệ An

05-11-2020 Lượt xem: 328

Tên khoa học: Đá Bazan (N2-Q1)
Địa điểm lấy mẫu: Nghệ An
Hình ảnh: