Bảo tàng đất

Trang chủ

Kaolin, Yên Bái

05-11-2020 Lượt xem: 324

Tên khoa học: Kaolin
Địa điểm lấy mẫu: Yên Bái
Hình ảnh: