Bảo tàng đất

Trang chủ

Kaolin, hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

05-11-2020 Lượt xem: 354

Tên khoa học: Kaolin
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ
Hình ảnh: