Bảo tàng đất

Trang chủ

Pegmatit, hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ

05-11-2020 Lượt xem: 293

Tên khoa học: Pegmatit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Thạch Khoán, Phú Thọ
Hình ảnh: