Bảo tàng đất

Trang chủ

Granit hạt thô, phức hệ Vân Canh, Bình Định

05-11-2020 Lượt xem: 311

Tên khoa học: Granit hạt thô
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Vân Canh, Bình Định
Hình ảnh: