Bảo tàng đất

Trang chủ

Granit sáng màu, phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên

05-11-2020 Lượt xem: 330

Tên khoa học: Granit sáng màu
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Pia Oắc, Thái Nguyên
Hình ảnh: