Bảo tàng đất

Trang chủ

Granit Biqtit hạt nhỏ, phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng

05-11-2020 Lượt xem: 387

Tên khoa học: Granit Biqtit hạt nhỏ
Địa điểm lấy mẫu: Phức hệ Bà Nà, Đà Nẵng
Hình ảnh: