Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá vôi sáng màu, hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình

05-11-2020 Lượt xem: 387

Tên khoa học: Đá vôi sáng màu
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Đồng Giao, Ninh Bình
Hình ảnh: