Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá phiến sét màu tím, hệ tầng Cò Nòi, Sơn La

05-11-2020 Lượt xem: 404

Tên khoa học: Đá phiến sét màu tím
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng Cò Nòi, Sơn La
Hình ảnh: