Bảo tàng đất

Trang chủ

Đá phiến thạch anh Xerixit, hệ tầng A Vương, TT-Huế

05-11-2020 Lượt xem: 607

Tên khoa học: Đá phiến thạch anh Xerixit
Địa điểm lấy mẫu: Hệ tầng A Vương, Thừa Thiên, Huế
Hình ảnh: